Lær at håndtere karrierevejledning

Håndbog i Karrierevejledning

Karrierevejledning – denne betegnelse bruges i dag synonymt med uddannelses- og erhvervsvejledning. Tidligere havde ordet ”karriere” klang af noget som fandt sted, hvor det handlede om at have ”spidse albuer”. I engelsk talende lande har man længe brugt ordet ”carrier” som noget alle havde i løbet af et arbejdsliv, også hvis det handlede om almindeligt lønarbejde.

Vejledning af voksne om uddannelse, job og karriere
Robert Nathan og Linda Hill
Studie og Erhverv 2008

Denne bog er oversat fra engelsk af Anmari Lundegaard og bearbejdet i forhold til danske sammenhænge af Birgit Heie. Der ligger en lang række problemer i at oversætte fra engelske forhold til danske forhold. Dette gælder især terminologien, som ikke i Danmark er så fastlagt, bl.a. på grund af udøverne af vejledning har meget forskellige grunduddannelser. Der findes ikke en fælles dansk vejledninsfaglig terminologi.

Den vanskelige oversætteropgaver er efter min mening klaret flot, hvilket gør bogen meget nyttig for danske vejledere. Den har også fået tilført et nyttigt afsnit om karrierevejledning i Danmark, ligesom den indeholder oversigt over relevant vejledningslitteratur på dansk, og danske vejlederuddannelse.

Bogens opremsning af hvilke titler professionelle karrierehjælper har i Danmark giver et meget godt billede af hvilken spredning, der er på feltet: F.eks. Karrerekonsulenter, HR-medarbejdere, Outplacementkonsulenter, Mentorer, Praktiserende psykologer, Erhvervspsykologer, Erhvervsvejleder, Karrierecoaches, Studievejledere, Gennemførelsesvejledere, Vejleder ved studievalg, ved forsvarer ved kriminalforsorgen, jobkonsulenter, og erhvervskonsulenter. En nyligt tilkommen titel er uddannelses-ambassadører, som knytter sig til de nyetablerede Voksenvejledningsnetværk.

Indledningsvis forsøger forfatterne så at definere karrierevejledning i forhold til coaching og psykologisk rådgivning. Karrierevejledning befinder sig midt i mellem, men indeholder elementer fra begge dele. Dette forhold afspejles meget godt i de to forfatteres grundlæggende uddannelser og virke. Den ene forfatter, Robert Nathen er grundlægger og leder af Career Counselling Service i London. Han er autoriseret psykolog med speciale i vejledning og systemisk konsultation. Den anden Linda Hill, var medforfatter på bogens første udgave var selvstændig, praktiserende erhvervspsykolog. Hun døde i 1994

Bogen indeholder ni kapitler som kan læses hver for sig. Det er altså en håndbog, som man kan bruge efter behov. Forfatterne er praktikere, som bygger på mange forskellige teorier, om valgprocesser og påvirkning af individer. Et afsnit handler først og fremmest om, hvordan man som vejledere kan støtte en anden i forskellige overgangsperioder. Det kan dreje sig om almene overgang fra uddannelse til job, eller fra job i ledighed. Men også overgang i forbindelse med forskellige livsaldre og balancen mellem privatlig og arbejdsliv.

Næste afsnit handler om relationen mellem vejlederen og den vejledte person. Hvordan skaber man kontakten, og hvordan laves der en kontrakt om, hvad der skal foregå i vejledningen. Her er der gode råd til den uerfarne vejleder, og også til den vejledning, som finder sted uden for uddannelsesinstitutioner, og hvor den vejledte komme 100% frivillig og enten selv betaler, eller får vejledning betalt af en arbejdsgiver.

Næste afsnit handler om brug af hjemmeopgaver, nogle interessante øvelser, som med fordel kan anvendes også i forbindelse med træning af vejleder, f.eks. på vejlederuddannelser. Man fornemmer her forfatternes kendtskab til systemiske metoder. Hele vejen igennem bogen mærkes det, at den er skrevet af praktikere, som inddrage eksempler fra egen hverdag. Det gør bogen levende og letlæst.

Kapitel 5 handler om spørgeskemaer og brug af test. Det er nok specielt relevant i de virksomheder, som bruger forskellige former for test. Test kan bruges klogt, men der er en række faldgruber, som der gøres opmærksom på.

Handlinger, udbytte og afslutning. Dette afsnit opfatter jeg som meget inspireret af Gerald Egan. Folk som er fortrolige med hans bøger om den kompetente vejleder, vil ikke finde meget nyt her. Men det kan være lettere at læse 20 sider med eksempler en Egans teoribog og øvelsesbog.

Karrierevejledning i virksomheder er et område, som er nyt for en del af dem vi traditionelt kalder erhvervsvejledere. I Danmark kaldes personer som vejleder folk i virksomhederne ofte for coaches. Der ligge i denne funktion nogle etiske aspekter, som det er vigtigt at være opmærksom på. Magtforholdet er her – som i mange andre vejledningssituationer – vigtigt. Det kan være vanskelige når man er betalt af arbejdsgiveren, at holde sig neutral i forhold til forskellige modstridende interesser.

Bogens sluttes af med nogle vigtige afsnit om evaluering af vejledningen og udvikling af vejlederen. Bogen er forsynet med eksempler på øvelser, som man kan downloade, relevante it-værktøjer, danske vejlederuddannelser, dansk teoretisk litteratur og tidsskrifter på dansk og engelsk.

Alt i alt må bogen siges at være et meget nyttigt redskab for forskellige typer vejleder. Ikke mindst på diplomuddannelserne vil den være kærkommen bog. Den er lettere tilgængelig og mere anvendelsesorienteret end en del at den litteratur, som de studerende ellers har været henvist til.

Er du en af dem som underviser på vejlederuddannelser er denne bog et must.